Zonnekinderen Header Home (1)

Voorwaarden aanmelden gesubsidieerde peuteropvang

De gesubsidieerde peuteropvang binnen de gemeente Lingewaard wordt op onze locaties De Wolkenwereld (Bemmel), IKC De Tichelaar (Gendt) en IKC Het Sterrenbos (Huissen) aangeboden.

Binnen de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten wordt de gesubsidieerde peuteropvang op al onze locaties aangeboden.

Op alle locaties waar peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar wordt aangeboden geldt dat de gesubsidieerde plaatsen onderdeel zijn van de peutergroep. Inhoudelijk krijgen alle peuters hetzelfde, ontwikkelingsgerichte aanbod.

Plaatsing voor de gesubsidieerde peuteropvang kan al vanaf 2 jaar (in Duiven 2,5 jaar). Kijk of je in aanmerking komt voor de gesubsidieerde peuteropvang.

Gesubsidieerde peuteropvang

De gesubsidieerde peuteropvang is voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Deze peuteropvangplaatsen worden gesubsidieerd door de gemeente. Ouders betalen dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde peuteropvangplaats hebben wij het volgende van jou nodig:

  • Een getekende en volledig ingevulde 'Verklaring van geen recht op kinderopvangtoeslag'. Dit formulier stuurt onze afdeling Customer Care toe na aanmelding van jouw kind.
  • Een inkomensverklaring. 
  • Als u geen inkomensverklaring kunt aanleveren vragen we om een recente salarisstrook van de werkende ouder/verzorger of een verklaring van een accountant waarin een indicatie wordt gegeven van het jaarinkomen.

Indicatie VVE

Kinderen met een indicatie vanwege spraak- en/of taalachterstanden kunnen indien nodig meerdere dagdelen geplaatst worden. We noemen dit een VVE-plaats. VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse educatie. Door toewijzing van een VVE-plaats worden mogelijke achterstanden vroegtijdig voorkomen of de risico’s op achterstanden zo klein mogelijk gehouden. Een indicatie voor VVE wordt afgegeven door het consultatiebureau.