Uitgelicht

Gezonde kinderopvang

Gezonde kinderopvang bij Zonnekinderen

Zonnekinderen wil kinderen graag een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden. Dat begint bij bewustwording en inzicht in het eigen eet- en beweegpatroon, gevolgd door handvatten om kinderen op een speelse en laagdrempelige manier een goed voorbeeld te geven. Wendy Kemperman, kartrekker Gezonde Kinderopvang van het eerste uur en teamcoördinator bij IKC Platanenlaan vertelt over hoe gezonde kinderopvang op haar locatie vorm krijgt.

Gezonde kinderopvang is doordachte keuzes maken

Wendy’s visie op Gezonde Kinderopvang is dat de opvang vooral doordachte keuzes moet maken. Wat bieden we de kinderen aan qua voeding en beweging, maar ook mediagebruik, en waarom. Wendy vertelt over hoe het er bij IKC Platanenlaan aan toe gaat op het gebied van Gezonde Kinderopvang. Voorafgaand aan de cursus had dit team al best veel stappen gezet in het implementeren van bepaalde keuzes. Wendy licht haar visie toe: “Als je kinderen geen ranja aanbiedt, vragen zij er ook niet om. We hebben alternatieven gevonden voor ranja; hoe leuk is het voor kinderen om zelf thee te zetten?! Kinderen kiezen zelf hun smaakje uit en zetten zelf thee. Dit is dan ook meteen weer een motorische handeling, het leert ze om zelf keuzes te maken en het is goed voor de zelfredzaamheid.” Nooit meer snoepen gaat te ver, vindt Wendy. “Feestjes vieren blijft leuk en zinvol. Ook hierin kan je bewuste keuzes maken. Zo hebben we op de dag van de pedagogische medewerker voor iedereen koekjes gebakken en heerlijk samen opgesmuld. Een feestje wordt hierdoor extra bijzonder omdat het niet standaard is.” 

Gezonde Kinderopvang is leuk

Wendy is van mening dat je de Gezonde Kinderopvang vooral leuk moet maken. “Kinderen positief stimuleren om gezonde keuzes te maken. Het hoeft niet zo moeilijk”, volgens Wendy. “Even de tijd nemen om een kind zelf de verschoontafel op te laten klimmen, zelfredzaamheid, of met simpele voorwerpen zoals bekers, stoepkrijt, plastic zakken of een stok met een slinger eraan bewegingsspelletjes doen.

Samen met het team

Wendy heeft na de cursus de nieuwe boodschappenlijst op de agenda van de teamvergadering gezet. En wat vinden de andere medewerkers ervan?“ De collega’s zijn over het algemeen enthousiast. Ze waren in eerste instantie bang dat er minder keus zou zijn maar zien nu dat er andere gezondere keuzes zijn gemaakt. De collega’s lunchen mee met de kinderen om het goede voorbeeld te geven en vullen hun bidons uit de watertap waar ook de BSO kinderen graag hun water tappen. Door zo met je team over Gezonde Kinderopvang te discussiëren, komt ook hier meer bewustwording.” Belangrijk, volgens Wendy, omdat ze uit eigen ervaring weet dat het goed is om op te passen met overgewicht. “Als je hierbij als kind al leert om bewuste keuzes te maken, dan ben je hier op latere leeftijd zeker mee geholpen” aldus Wendy.