Uitgelicht

Interview met Ineke Arts, Intern Begeleider Kinderopvang bij Zonnekinderen

Kun je vertellen wat de functie van zorgcoördinator inhoudt?

We hebben een poosje gestoeid over de functiebenaming. En uiteindelijk gekozen voor Intern Begeleider Kinderopvang. Dit is in overeenstemming met het onderwijs. Op verreweg de meeste locaties vormen we een IKC. Dan is het logisch om deze functie goed neer te zetten en aanduidingen te gebruiken die ook in het onderwijs gebruikt worden. Je ziet in het land dat deze aanduiding ook steeds vaker wordt gebruikt.
Als IB-er Kinderopvang ben ik er voor de medewerkers, kinderen en ouders die vragen hebben rondom opvoeding en ontwikkeling. Dat kan heel uiteenlopend zijn van zorgen rondom spraak-taalontwikkeling, gedrag, achterblijvende of vooruitlopende ontwikkeling, opvoeding, groepsdynamiek. Zowel pedagogisch medewerkers als ouders kunnen mijn hulp inroepen. Ik kom dan vaak 2 uur observeren en daarna maak ik tijd om met de medewerkers en/of de ouders mijn bevindingen te bespreken. Ik weet het ook niet altijd, maar in een gesprek met pm’ers en ouders komen we vaak tot een totaalbeeld en of zorgen terecht zijn. Dat is niet altijd het geval, soms is een gesprek al voldoende zodat pm’ers en ouders weer verder kunnen. Een enkele keer is de zorg wel terecht en dan overleggen we met elkaar welke hulp we zullen inzetten. Soms zijn er meerdere overleggen en observaties nodig. Een kind is altijd in ontwikkeling en gelukkig zien we ook dat  verreweg  de meeste kinderen het prima redden.

Waarom heeft Zonnekinderen een zorgcoördinator ?

Uit landelijke cijfers blijkt dat het met verreweg de meeste kinderen in Nederland heel goed gaat. Een klein percentage heeft meer ondersteuning nodig. Maar dit zijn toch  50-70 kinderen op jaarbasis die iets extra’s nodig hebben. Voor deze kinderen is het mooi dat onze medewerkers dit zien en dat ze tijdig om ondersteuning vragen. En ook heel goed dat we daar met ouders in gesprek over kunnen.

Hoe lang doe je dit werk al?

Deze functie heeft Zonnekinderen nu 6 jaar. Dat betekent niet dat er voor die tijd geen aandacht was voor deze doelgroep. Maar toen kwam het veel meer op de schouders van de medewerkers op de groep en hun leidinggevenden terecht. Voor hen is het nu een taakverlichting en ook heel fijn dat ze met mij kunnen sparren over wat ze zien of vermoeden. En ik merk dat ze het bijna altijd goed zien. Onze medewerkers zijn daarin echte professionals die tijdig aan de bel trekken.

Wat is je achtergrond? En hoe ben je in deze functie terecht gekomen?

Ik heb HBO-J gedaan, een opleiding die nu niet meer bestaat maar een aantal jaren geleden is uitgesplitst in HBO-Pedagiek en SPH. Ik leg altijd aan ouders uit dat ik geen psycholoog of geen orthopedagoog ben, maar HBO ben opgeleid met 40 jaar ervaring met kinderen in bijzondere situaties. Ik geef advies en stel geen diagnoses.
Ik heb 26 jaar op Groot-Klimmendaal Kkinderrevalidatie in Arnhem, gewerkt. Daarna ben ik 15 jaar manager in het welzijns/peuterwerk geweest, met nog een uitstapje naar de Integrale Vroeghulp. Een aantal van deze banen heb ik gecombineerd. Dat heeft me een schat van ervaring  en een groot netwerk opgeleverd waar ik nu nog elke dag de vruchten van pluk.

Wat vind je van je baan?

Uit de opsomming van mijn ervaringen blijkt wel dat ik niet meer zo piepjong ben. Ik vind het fijn om de laatste jaren van mijn werkzame leven deze functie uit te mogen oefenen.  “Mogen’ is ook echt zoals ik het voel. Heerlijk om zo de laatste jaren mijn expertise en ervaring te mogen inzetten voor Zonnekinderen.

Waar haal je voldoening uit? En wat zou je graag anders zien?

Mijn voldoening haal ik elke dag uit de fijne werksfeer op locaties en met mijn collega’s op het Serviceburo. We gaan allemaal voor een goede kinderopvang en geven daar elke dag onze inspanning en energie voor. Als ik op locatie kom, merk ik dat ik aanvullend ben aan wat de medewerkers elke dag van de week leveren. Samen kijken we wat een kind nodig heeft en hoe we dat kunnen bereiken.

Heb je nog wensen of ambities met betrekking tot deze functie?

Mijn ambitie ligt er al vele jaren in om te bekijken hoe we de  kinderopvang  inclusief kunnen maken. Inclusief voor kinderen die een achterstand in hun ontwikkeling hebben of die moeite hebben om in contact te komen met hun omgeving. Zodat ook echt alle kinderen een plekje in de kinderopvang kunnen krijgen. We proberen dit op elke locatie zoveel mogelijk te bereiken. Maar helaas is er nog altijd een groep kinderen waarvoor de Kinderopvang niet de rust en de expertise kan geven die deze kinderen nodig  hebben. Met extra inzet van een gespecialiseerde medewerker zou dit voor veel kinderen wel kunnen. Ze kunnen dan met leeftijdsgenootjes in contact blijven. Ouders van deze kinderen komen vaak in de problemen met hun werk omdat behandelgroepen van gespecialiseerde instellingen vaak van 9-15 uur open zijn. 

Wat blijft je bij na een dag werken?

Verreweg de meeste tijd ga ik met voldoening en een goed gevoel naar huis. Zeker als ik het gevoel heb dat mijn inzet van waarde is geweest.
Gelukkig kan ik goed relativeren, maar soms ben ik nog weleens gefrustreerd als ik moeizaam in contact kom met externe partijen zoals gemeentes en instanties/instellingen. Kinderopvang is een basisvoorziening waar een overgroot deel van de kinderen in Nederland gebruik van maakt. Jammer om te merken dat we nog te vaak moeten aantonen dat we  van onschatbare waarde zijn en nog te vaak gezien worden als ‘opvang’.  Gelukkig ben ik dan strijdlustig en laat ik zien hoe professioneel onze medewerkers en onze organisatie zijn. Kinderopvang doet er toe en is een onmisbare schakel in het jeugdveld van 0-12 jaar.