Cultuur

Creativiteit en leren over verschillende culturen 

Binnen onze pijler cultuur stimuleren onze cultuurcoaches de creativiteit van jouw kind. Daarnaast besteden zij aandacht aan rituelen en gebruiken binnen onze eigen cultuur, maar ook aan die van andere culturen. Feesten, eten, rituelen, alles komt voorbij!  

 

Leren over verschillende culturen 

Naast sport- en natuuractiviteiten willen wij ook het cultuurbewustzijn van de kinderen stimuleren door verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten aan te bieden. Onder culturele en kunstzinnige vorming verstaan wij alles dat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen. Cultuur omvat kunst (muziek, theater, toneel, dans, literatuur) maar gaat ook over tradities en gebruiken, feesten, landen en nationaliteiten, godsdiensten, monumenten, musea enzovoort.

Cultuurcoach Mariëlle

Cultuurcoach Kristel

Bijzondere activiteiten binnen de pijler Cultuur

Zonnekinderen Academy

De Zonnekinderen Academy is een samenwerking met Het Musiater in Zevenaar en OGtent in Duiven. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen, onder professionele begeleiding, hun zang- dans en acteerkwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Samen oefenen ze voor het grote einddoel: Een voorstelling voor publiek in de grote theaterzaal. 

Expositie Zonnekinderen

Expositie Zonnekinderen is een kunstproject waarin de kinderen vier weken lang kennis maken met verschillende vormen van kunst. Onder leiding van de cultuurcoaches gaan de kinderen aan de slag met onder andere schilderen, fotografie, beeldhouwen en nog veel meer! Na afloop van het project zullen de kinderen hun zelfgemaakte kunstwerken op de BSO tentoonstellen in een heuse expositie, zodat ouders, kinderen en andere belangstellenden het werk kunnen bewonderen!