Zonnekinderen Header Home (1)

Klachtenreglement

Klachtenreglement

Heb je een klacht, bespreek dit dan met een pedagogisch medewerker of de teamco├Ârdinator. Zij zullen hun best doen om samen met jou tot een oplossing te komen. Kom je er echt niet uit, dan kan je een schriftelijke klacht indienen volgens het intern klachtenreglement (pdf) van Kinderopvang Zonnekinderen.

Als de partijen er onderling niet uitkomen, kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterpeelzalen. Meer informatie is te vinden op de website van de Geschillencommissie of het Klachtenloket Kinderopvang.