Zonnekinderen Header Home (1)

Oudercommissie

Oudercommissie

Wij vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk. Daarom heeft elke locatie een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een aantal malen per jaar bijeen komen en overleg voeren met de locatieverantwoordelijke (teamco├Ârdinator of IKC-directeur) over het reilen en zeilen op de locatie. Zo brengen zij advies uit over onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze opvang. Hierbij kun je denken aan het doornemen van het inspectierapport, activiteiten op de locatie, etcetera.

Gastoudercommissie

Wij zijn regelmatig op zoek naar versterking gastoudercommissie. Interesse? Vraag dan om meer informatie via hetgastouderbureau@zonnekinderen.nl

Centrale oudercommissie

Sinds 2019 hebben wij ook een overkoepelende, centrale oudercommissie (COC) die bestaat uit vijf leden. De COC behartigt belangen van kinderen en ouders op centraal niveau en adviseert ons over onderwerpen die centraal worden beslist zoals prijsaanpassingen of wijzigingen in het pedagogisch beleid. Ook kan de COC een klankbord zijn voor lokale oudercommissies. De COC vergadert 3 tot 4 keer per jaar met het management van Zonnekinderen.

De COC is te bereiken via een eigen mailadres: coc@zonnekinderen.nl

Vacatures Oudercommissie

Wij zijn regelmatig op zoek naar versterking van onze lokale oudercommissies of IKC- raden. Interesse? Vraag dan om meer informatie via je opvanglocatie (IKC directeur of teamco├Ârdinator) of via onze stafafdeling kwaliteit; m.degroot@zonnekinderen.nl

Onze oudercommissies zijn aangesloten bij BOinK (Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang). Op hun website (www.boink.info) is voor ouders veel informatie te vinden over de kinderopvangbranche en over ouderbetrokkenheid en ouderinspraak.

Begrippenlijst Zonnekinderen

Bij Zonnekinderen maken we regelmatig gebruik van vakjargon. Om deze termen te verduidelijken maken we gebruik van deze begrippenlijst.