Zonnekinderen Header Home (1)

Pedagogisch beleid

Werken met kinderen vraagt om visie, kwaliteit en professionaliteit

Ons pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor hoe onze pedagogisch medewerkers hun werk uitvoeren. Ieder kind als stralend middelpunt is ons motto, wat dient als uitgangspunt voor hoe wij omgaan met jouw kind. 

Onze visie betekent: 

 • Dat ieder kind een eigen, unieke persoonlijkheid heeft.
 • Dat ieder kind het recht heeft zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen.
 • Dat we steeds naar het individuele kind kijken om daarmee inzicht te krijgen in hoe de ontwikkeling verloopt. Op basis daarvan bepalen we wat de volgende stap in de ontwikkeling zou kunnen zijn.
 • Dat de belangstelling van het kind leidend is in het aanbod dat we kinderen doen op locatie. We werken met thema’s en activiteiten die nauw aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen.
 • Dat onze pedagogisch medewerkers een zodanige relatie met ieder kind willen opbouwen dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich als gevolg daarvan optimaal kan ontwikkelen.

Hoe wij met kinderen omgaan:

 • Ieder kind staat centraal!
 • Ontwikkelen in eigen tempo en op eigen wijze;
 • Samen werken met ouders;
 • Stimuleren van de emotionele veiligheid;
 • Stimuleren van persoonlijke competenties;
 • Stimuleren van sociale competenties;
 • Aanbieden van regels, normen en waarden;
 • Spelend leren met behulp van de methode Startblokken;
 • Buitenspel en bewegen, slecht weer bestaat niet, alleen de verkeerde jas!
 • Observeren en signaleren.

Lees meer over hoe wij met kinderen omgaan op onze opvang in ons pedagogisch beleid (pdf) (en de bijlages). 

Hoe we werken:

Op onze locaties hebben we ons pedagogisch beleid vertaald naar praktische vaardigheden die iedere medewerker toepast in zijn of haar werk. Wil je weten hoe dit werkt? Bekijk onderstaande animaties.

Respect voor autonomie

Sensitieve Responsiviteit

Structureren en grenzen stellen

Praten en uitleggen

Begeleiden van interacties

Ontwikkelingsstimulering

Wij zien jouw kind

Bij Zonnekinderen heeft jouw kind een eigen mentor. De mentor kent jouw kind goed en volgt zijn of haar ontwikkeling met ons kind volgsysteem KIJK! (dit geldt voor de dagopvang). Door jouw kind regelmatig te observeren en dit vast te leggen, krijgt de mentor een goed beeld van de ontwikkeling. Dit wordt tijdens het mentorgesprek met ouders/verzorgers besproken. Door de combinatie van ontwikkelingsgericht werken en het mentorschap kan een mogelijke ontwikkelingsachterstand of -voorsprong tijdig worden gesignaleerd.

Zodra jouw kind naar de basisschool gaat, dragen we de observaties, in overleg met ouders / verzorgers, over aan de basisschool. Binnen een Integraal Kindcentrum en voor alle VE-kinderen doen we een zogenaamde warme (persoonlijke) overdracht.

Ook op de buitenschoolse opvang heeft jouw kind een eigen mentor die er op let dat jouw kind zich fijn voelt bij ons. We volgen de ontwikkeling van jouw kind en bespreken dit niet alleen met ouders/ verzorgers, maar ook samen met jouw kind.