Spaarvarken

Kinderopvangtoeslag

In veel gevallen heb je als ouder recht op kinderopvangtoeslag als jouw kind naar de kinderopvang gaat. Kinderopvangtoeslag is een vergoeding vanuit de overheid, waarmee een (groot) deel van de kosten voor kinderopvang gedekt is. Rond de 20e van de maand wordt de toeslag voor de maand daarop op je rekening gestort.

Tarieven

Per 1 januari 2024 heeft de overheid nieuwe tarieven voor kinderopvang vastgesteld. Het uurtarief van het kinderdagverblijf is €10,25 en van de buitenschoolse opvang €9,12. De maximum uurprijs is het bedrag waarover je maximaal een vergoeding kunt krijgen voor de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen waarvoor je opvang hebt. Ben je benieuwd op hoeveel toeslag je recht hebt? Gebruik de rekentool op de website van BLOS.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via toeslagen.nl. Om hier in te loggen heb je het volgende nodig:

  • Je DigiD;
  • Het uurtarief;
  • Het LRK-nummer;
  • Het aantal uren opvang dat je afneemt. Deze gegevens vind je in je contract.
  • Je toetsingsinkomen. Deze kun je berekenen op de site van de Belastingdienst.

De toeslag voor kinderopvang moet je aanvragen binnen 3 maanden nadat je kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

In het LRK vind je alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De LRK-nummers, ook wel registratienummers, van alle Zonnekinderen-locaties vind je op onze website per locatie.

Veranderingen in inkomen

Als je werkloos wordt, adviseren wij de kinderopvangtoeslag op tijd stop te zetten. Je behoudt het recht op kinderopvangtoeslag tot en met 3 maanden na het aflopen van het arbeidscontract. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kun je besluiten om de opvang stop te zetten. We bekijken graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Ook als je kind bijvoorbeeld een dag meer of minder naar de opvang gaat, als je inkomen verandert  of als je gaat trouwen, geef je dit zo spoedig mogelijk door aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je misschien toeslag terug moet betalen.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Met meer specifieke vragen kun je terecht bij de Belastingdienst. In veel gevallen heb je als ouder recht op kinderopvangtoeslag als jouw kind naar de kinderopvang gaat. Kinderopvangtoeslag is een vergoeding vanuit de overheid, waarmee een (groot) deel van de kosten voor kinderopvang gedekt is. Rond de 20e van de maand wordt de toeslag voor de maand daarop op je rekening gestort.