Zonnekinderen Header Home (1)

Ruilservice en studiedagen

Ruilbeleid Zonnekinderen

Per 2024 gelden de volgende regels voor het ruilen:

 • Als je je kind 72 uur voor afwezigheid afmeldt via het ouderportaal, krijg je je contracturen van die dag in een tegoed. 
 • In het huidige kalenderjaar kun je het tegoed inzetten voor een extra dag opvang of op de BSO voor een studiedag. Deze extra dag kun je alleen aanvragen via het ouderportaal. 
 • Toekenning van de aanvraag voor een extra dag kan alleen indien er plaats is op de gevraagde dag binnen de wet- en regelgeving, je behoudt je tegoed indien er geen plek beschikbaar is. 
 • Alle uren/dagen vervallen per 31 december van een kalenderjaar. 
 • Extra uren/dagen zijn nooit inwisselbaar voor geld of overdraagbaar naar een ander kind.
 • Je kunt maximaal 77 uur tegoed opsparen. Zet je tegoed in en kom je onder de 77 uur? Dan kun je weer bijsparen tot 77 uur. 
 • Als het contract wordt opgezegd, vervallen de tegoeden op de laatste dag van het contract en zijn daarna niet inzetbaar. 
 • Bij het aanvragen van een ruildag zet je het tegoedvinkje aan, niet op factuur.
 • Ruildagen/extra incidentele dagen en vakantiedagen worden opgepakt door de locatie/opvangcoördinator. Je kunt via de locatie contact opnemen bij vragen, zij kunnen je verder helpen. 
 • Feestdagen geven geen tegoeduren. 

BSO-vakantieopvang en ruildagen

 • De BSO-vakantieopvang moet minimaal 4 weken van tevoren worden aangevraagd via het ouderportaal. Vanaf 4 weken (en minder weken/dagen) voor de start van de vakantie is het aanvragen via het ouderportaal niet meer mogelijk. Dit heeft te maken met de planning die gemaakt wordt.
 • Heb je een 12 weken vakantiecontract voor je kind? Dan hoef je de opvang alleen maar af te melden als je geen gebruik wil maken van een opvangdag. Kinderen met een 12 weken vakantiecontract staan automatisch aangemeld voor de vakantieopvang op de dagen waarvoor een contract is afgesloten. 
 • Ruildagen/extra incidentele dagen en vakantiedagen worden opgepakt door de locatie/opvangcoördinator. Je kunt via de locatie contact opnemen bij vragen, zij kunnen je verder helpen. 

Studiedagen 

 • Wanneer er VSO (voorschoolse opvang) aangeboden wordt op een locatie en je vraagt een studiedag aan, is dit vanaf het moment dat de VSO start tot de eindtijd van de school.
 • Wanneer er geen VSO (voorschoolse opvang) aangeboden wordt op een locatie en je vraagt een studiedag aan, is dit vanaf het moment dat de school start tot de eindtijd van de school.
 • Wanneer je kind geen vaste BSO dag heeft en je wil gebruik maken van de opvang tijdens een studiedag, bieden we dit aan voor de hele dag (start tijd school tot einde opvangdag)
 • Het is niet mogelijk om een opvangdag aan te vragen met de combinatie gedeeltelijk tegoed/gedeeltelijk op factuur. Je kunt alleen opvang aanvragen volledig op factuur of volledig van het tegoed. 

Opvang wijzigen of opzeggen

Wil je een dag permanent ruilen, de opvangdagen van je kind wijzigen en je contract bij ons opzeggen? Een wijziging/opzegging kan alleen worden doorgeven via de mail (info@zonnekinderen.nl), dit kan niet telefonisch of via het ouderportaal.   

Als je een wijziging/opzegging doorgeeft via de mail, neem de volgende punten dan mee in je mail: 

 • De naam van je kind.
 • De locatie waar je kind opvang afneemt. 
 • Wat je wilt wijzigen en/of opzeggen. 
 • Per wanneer de wijziging/opzegging in moet gaan.

Wij hanteren een wijzigings- en opzegtermijn van één maand.