Zonnekinderen Header Home (1)

Samenwerking met onderwijs

Op het IKC gaan opvang en onderwijs hand in hand 

Zonnekinderen werkt actief samen met het onderwijs. Samen vormen we integrale kind centra (IKC’s), waar we kinderen van 0 tot 13 jaar een plek bieden waar spelen en leren hand in hand gaan. Onderwijs, ontwikkeling, opvang en vrije tijdsbesteding bieden we aan in een geïntegreerd dagprogramma.

Van baby tot brugklasser 

Je kind kan als baby al terecht op het kinderdagverblijf binnen het IKC. Wellicht is dit ook al de plek waar je je kind later naar de basisschool wilt laten gaan. De peuters van het kinderdagverblijf spelen al regelmatig samen met de kleuters op de speciaal hiervoor ingerichte speel & leerpleinen. Ook bij vieringen en gezamenlijke activiteiten doen de peuters van het kinderdagverblijf vaak al mee. Dit zorgt ervoor dat de stap naar de basisschool niet meer zo groot is. Je kind kent meestal de leerkrachten al en heeft vaak ook al gespeeld in het kleuterlokaal.

Vanuit school door naar de BSO

Wanneer je kind naar de basisschool gaat, kan hij of zij na schooltijd gebruik maken van de buitenschoolse opvang die zich in het gebouw bevindt. We maken hierbij gebruik van de faciliteiten van het IKC gebouw: de gymzaal, de keuken, de creatieve ruimte, noem maar op.

Je kind wordt bij de klas opgehaald en als het wat ouder is kan hij of zij zelf naar de BSO lopen. Tussen leerkracht en de pedagogisch medewerker is er een overdracht: als je kind iets vervelends heeft meegemaakt, zich niet lekker voelde onder schooltijd of juist iets heel leuks heeft beleefd, dan houden ze daar op de BSO natuurlijk extra rekening mee en kan je kind zijn verhaal kwijt.

Onderwijs en opvang sluiten op elkaar aan

Ook voor ouders heeft het IKC praktische voordelen: je hebt één vast en vertrouwd aanspreekpunt en doordat opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten van 07.00 uur in de ochtend tot 18.30 uur in de avond is het eenvoudig om werk en zorg goed op elkaar af te stemmen.

Meer weten over het IKC over praten met je kind over het IKC: vraag dan naar de voorleesboeken van Tijn en Anne!