Zonnekinderen Header Home (1)

Verwijsindex en Meldcode Kindermishandeling

Verwijsindex

Kinderopvang Zonnekinderen is aangesloten bij de Verwijsindex Gelderland. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen de 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijk en snel vinden en zorgen voor een betere afstemming en samenwerking in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex aan de orde is, informeren we de ouders. Lees meer informatie op de website van Verwijsindex Gelderland.

Meldcode kindermishandeling

Vanaf 1 juli 2013 geldt er een wettelijke meldplicht voor professionals in de kinderopvang. Zij moeten (vermoedens van) kindermisbruik en –mishandeling melden bij de werkgever of vertrouwenspersoon van de Inspectie van het Onderwijs. Kinderopvang Zonnekinderen heeft de branche specifieke Meldcode Kindermishandeling geïmplementeerd. Bekijk meer informatie over de Meldcode.