Uitgelicht

100e babyspecialist bij Zonnekinderen

Moniek te Boekhorst 100e babyspecialist

Binnen Zonnekinderen worden pedagogisch medewerkers die met baby’s/dreumesen werken door onze Bolle Buiken & Babycoach opgeleid tot Babyspecialist. Onlangs reikte zij het 100e certificaat Babyspecialist uit, wat een bijzondere mijlpaal! Volgens de wet IKK moet iedereen die met deze doelgroep werkt in 2025 gecertificeerd zijn. Dit gebeurt middels een coachingstraject van ten minste 3 keer Video Interactie Begeleiding en daarbij lezen de medewerkers het boek “Kijk op Baby’s”. Onlangs ontving onze medewerker Moniek te Boekhorst het 100e certificaat: Kinderopvang Zonnekinderen heeft nu dus 100 babyspecialisten opgeleid! Terugblikkend op het coachingstraject vertelt ze dat ze het in het begin best even spannend gevonden heeft dat ze gefilmd werd. Tijdens de coaching keken Mirjam en zij vooral naar de initiatieven van het kind. Wat heeft Moniek hiervan geleerd? Ze vertelt dat ze geleerd heeft om meer vanuit het kind te kijken. Hierdoor krijgt het kind meer ruimte en rust om zelf tot ontdekkingen te komen. Kinderen worden meer gevolgd in hun betrokkenheid. Moniek heeft ervaren dat de interactiemomenten zeer waardevol zijn en neemt initiatief om meer van deze interactiemomenten (in de grondbox, op de grond of tijdens voedings- en verschoonmomenten) te creëren. Deze momenten hoeven niet lang te zijn, maar zijn waardevol en brengen plezier in het werk!

Van harte gefeliciteerd Moniek!