Uitgelicht

Techniekbuzzzz voor kinderopvang Arnhem en De Liemers

‘Op initiatief van Sterk Techniek Onderwijs (STO) Arnhem en De Liemers is een unieke samenwerking ontstaan, waarbij we van elkaar leren.’

Tot zijn verbazing moest locatiemanager Roland Gerritsen van Kindercentra Puck & Co onlangs twee jongens van de basisschool uitleggen wat een schroevendraaier is en hoe je daarmee een schroef aandraait. ‘Ik keek vroeger met mijn pa mee als hij aan het timmeren was of een lamp ophing. Dat gebeurt tegenwoordig veel minder, terwijl het zo belangrijk is dat kinderen kennis maken met techniek en technologie. Dat lukt het beste als het tastbaar is, als kinderen het kunnen doen.’

Steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding en een technisch beroep, blijkt uit allerlei onderzoeken. Dat is jammer, want het aanbod van banen in techniek en technologie is enorm en veelzijdig. ‘Dat kinderen al vroeg met techniek in aanraking komen, is belangrijk voor de keuzes, die ze later maken’, benadrukt Daniëlle Lamers, manager van kinderopvang Human Kind. ‘Met je handen werken vraagt bijvoorbeeld om inzicht en creativiteit’, zegt Jef Lintsen, regiomanager van Kinderopvang Zonnekinderen.

 

Techniek ervaren

Sterk Techniek Onderwijs (STO) in de regio’s Arnhem en De Liemers stimuleert techniek- en technologie-activiteiten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. ‘We werken aan een doorlopende leerlijn, daar horen de kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang ook bij’, zegt Harald Wiggers van STO Arnhem en De Liemers. ‘Dan komen kinderen nog vroeger en ook buiten school met techniekactiviteiten in aanraking.’

Op initiatief van STO Arnhem en De Liemers zijn diverse kinderopvangorganisaties aan de slag gegaan met een Techniekplan. ‘In het begin dachten we aan een Technieklokaal, maar het bleek niet haalbaar daar uit de hele regio kinderen naar toe te brengen’, vertelt Jef Lintsen. Bij Zonnekinderen werkt de natuurcoach al met een bus en bij Puck & Co werd ook in die richting gedacht. Zo ontstond het idee voor de Techniek Buzzz.

‘De meerwaarde van een bus is dat kinderen het hartstikke leuk en spannend vinden om vanuit het leslokaal naar de werkplaats in de bus te komen’, vertelt Ben Senhorst. Hij werkt bij de facilitaire dienst van Human Kind in De Liemers en geeft samen met een pedagoog techniekles in de buzzz. ‘In de bus hebben we een werkbank en allerlei gereedschappen, meer dan in een leslokaal mogelijk is.’

Drie verschillende bussen

Elke kinderopvangorganisatie heeft geïnvesteerd in een eigen Techniek Buzzz met een andere inrichting en belettering, die bij de organisatie past. STO Arnhem en De Liemers heeft de inrichting en het aanbod van techniekactiviteiten gesubsidieerd. ‘Dat gaat van het handwerk, zoals timmeren, tot robotisering’, zegt Harald Wiggers.

De organisaties zorgen ook voor de bemensing van de bussen. ‘Met die opstartsubsidie zijn we waanzinnig blij. De bedoeling is dat de bussen op den duur zonder subsidie kunnen rijden’, zegt Jef Lintsen. De ervaringen die de verschillende organisaties dit schooljaar opdoen met de Techniek Buzzz’en worden gedeeld. ‘We kijken wat werkt en wat niet. Zo inspireren we elkaar en ontstaat een unieke samenwerking, waarbij we van elkaar leren.’

Technologie

Technologie is niet meer weg te denken uit ons leven, constateert Ellen Krook, kwaliteit & pedagogiek manager bij Puck & Co. ‘Het is nog een educatieve zoektocht om kinderen te laten zien dat technologie meer is dan swipen op een beeldscherm en filmpjes kijken. Daarom hebben we binnenkort een 3D-printer in de bus. Onze ervaringen daarmee, kunnen we uitwisselen met onze collega’s van de andere organisaties.’

Daphne Bisselink, techniekcoach bij Zonnekinderen, is samen met de Maak-o-Theek bezig met het samenstellen van maakboxen met materialen en gereedschappen. Daarmee kunnen medewerkers en kinderen zelf techniekactiviteiten doen. ‘We werken aan een box waarmee kinderen een boomhut in elkaar kunnen zetten, waarbij ze ontdekken hoe je verbindingen maakt. We denken ook aan een maakbox Duurzame Energie met zonnepanelen en robots.’ Samenwerking met het bedrijfsleven en het aanbieden van techniekactiviteiten in de vakanties zijn plannen voor de nabije toekomst.

‘De kinderopvang wilde niet hetzelfde programma aanbieden als de scholen via STO doen’, zegt Harald Wiggers. ‘Het mooie van dit project is dat de activiteiten samen worden ontwikkeld op basis van thema’s als duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie en makkelijk zijn aan te passen aan de behoeftes van de kinderen.’

Foto's: Gerard Burgers.